به سيستم ارائه خدمات وبلاگ دانشگاه فردوسي مشهد خوش آمديد. در حال حاضر اين سيستم تنها براي اساتيد هیات علمی دانشگاه و دانشجويان تحصیلات تکمیلی فعال مي‌باشد.

آخرین مطالب RSS

emacs + slime cheat sheet

Run slime (from emacs): M-x slime Open a file: C-c C-f Compile: C-c C-k Switch between windows: C-x o...

 
9713405096

خوش آمدید!

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و...

 
9773695163

خوش آمدید!

موضوع هوش مصنوعی

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و...

 
9723246070

لحطه هایتان آرام

موضوع اتاق مشاور

 
9713222120

خوش آمدید!

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و...

 
9616465023

خوش آمدید!

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و...

 
9713142065

خوش آمدید!

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و...

 
9513753088

خوش آمدید!

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و...

 
sharghi

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره...

موضوع FUM-safety-office

  1.          ثمین ایروانی -  شیمی...